Kontakt oss

Ta kontakt for en hyggelig prat.

Salg
975 37 601

Support 

412 33 415

Servicetelefon
905 93 191

Serviceinformasjon

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Har det oppstått en feil eller et problem med et av våre produkter, eller du har spørsmål til montering, drift eller angående faktura og betaling, da er vi her for å hjelpe deg.

På denne siden finner du informasjon om dine reklamasjonsrettigheter. Vi har også et eget skjema som du kan fylle ut for å melde inn saken direkte til oss. Har du kjøpt et produkt gjennom en av våre samarbeidspartnere, vil vi formidle din henvendelse videre til rett firma. Du vil normalt bli kontaktet innen tre virkedager for videre oppfølging.

Vi vil oppfordre deg til å gjennomgå brukermanualen som følger med sentralen. Her finner du vesentlig informasjon om montering, bruk og vedlikehold av ulike produkter. Kanskje finner du løsningen og svaret på det du lurer på slik at du slipper å fylle inn informasjon i skjemaet under.

Reklamasjonsrettigheter 

Hvilke rettigheter har du dersom det skulle oppstå problemer med anlegget levert av oss?

Er du en privatperson, gjelder forbrukerkjøpsloven, mens hvis du representerer et selskap, gjelder kjøpsloven. I begge tilfeller er det av betydning om hvem som har utført monteringen som en del av leveransen, og tjenesten/arbeidet utgjør en overveiende del av leveransen.

I samsvar med forbrukerkjøpsloven må forbrukeren varsle leverandøren om eventuelle feil i produktet innen en rimelig tid etter feilen ble oppdaget, eller etter det tidspunktet hvor feilen burde ha blitt oppdaget. Reklamasjonsfristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunktet da forbrukeren først oppdaget feilen. Reklamasjonen for fabrikasjonsfeil må være innsendt senest fem år etter anleggets montering.

Garantien gjelder forutsatt at produktet er korrekt montert overens med monteringsmanual. I så fall kan det være ulovfestede regler som gjelder.

Reklamasjonen omfatter ikke:

– Mangelfullt vedlikehold
– Skader forårsaket av uhensiktsmessig eller feilaktig bruk.
– Kostnader for å undersøke årsaken, med mindre det skyldes produktfeil.

Unntak fra reklamasjonsreglene
Dersom feilen skyldes monteringsfeil, er ansvaret for feilen knyttet til den utførende parten. Det er imidlertid viktig å merke seg at garantien vil bortfalle dersom det anbefalte vedlikeholdet ikke blir utført fullstendig av forbrukeren, da dette anses som forbrukerens eget ansvar.

Reklamasjon med etterfølgende skade
En reklamasjonssak med følgeskader inntreffer når det oppstår skade på anlegget som medfører ekstra kostnader for reparasjon.

Serviceskjema

Samtykkeerklæring

Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne sende deg informasjon og/eller produkter.

Vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler personopplysninger så det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er. Vi trenger følgende opplysninger: Navn, e-post, adresse, sted, postnummer, telefonnummer og byggets adresse. Hvis du ønsker kan du også gi oss ytterligere opplysninger knyttet til produkt, montering eller faktura. Jo mer informasjon du skriver jo bedre kan vi hjelpe deg.

Ved å gi ditt samtykke vil den informasjonen du registrerer bli lagret i vårt kundebehandlingssystem og bli behandlet av oss. Samtidig samtykker du til at vi kan følge deg opp i ettertid for å gi deg informasjon om relevante produkter, gode tilbud, eller bare gi deg noen gode tips og råd.

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette og oppheve ditt kundeforhold via e-post til post@varmetema.no