Kjølekonvektor

Med somrene i Norge som stadig blir varmere, øker etterspørselen etter innendørs kjøling. Varmetema møter dette behovet, ved å tilby viftekonvektorer for kjøling. Konvektorene kan enten monteres utenpåliggende eller innfelles i vegg eller himling. Muligheten for kjøling, er tilgjengelig for de som enten velger eller allerede har bergvarme med energihull.

Kombinasjonen av gulvvarme, bergvarmepumpe og frikjøling fra energihull, utgjør en helhetlig løsning som optimalt imøtekommer alle oppvarmings- og kjølebehov. Det kan også være en fordel for energibrønnen å velge kjøling. I løpet av sommerhalvåret, benyttes varmepumpen til å sende varmt vann ned i energibrønnen for å avkjøle den. Prosessen skaper varme, som lagres i berget rundt brønnen. Den resulterende økte temperaturen i borehullet ved oppstarten av fyringssesongen, bidrar til en høyere effektfaktor for varmepumpen, som igjen gir økt energieffektivitet og større besparelser gjennom vinteren. Det fungerer som en form for energilagring, og optimaliserer varmepumpens ytelse gjennom hele året. Varmetema leverer komplett system, alt fra energihull til termostater.

Kontakt oss

La oss ta en prat om samarbeid.