Romregulering

Med romreguleringssystem får man muligheten til å tilpasse temperaturen i hvert enkelt rom, etter personlige preferanser. Her benyttes digitale eller analoge termostater, som plasseres i hvert enkelt rom.

Velges den digitale utgaven, får man også muligheten til å koble den til internett via trådløs nettverksport. Det gir muligheten til å styre de forskjellige sonene i hjemmet, direkte fra smarttelefon. Vær oppmerksom på at det krever et stabilt trådløst nettverk i boligen.

Kontakt oss

La oss ta en prat om samarbeid.