Tjenester

I Varmetema tilbyr vi tjenester som strekker seg fra prosjektering og detaljerte arbeidstegninger til installasjon og vedlikehold.

Prosjektering

Prosjekteringstjenester fra gulvvarmetegninger til innredning av tekniske rom.

Montering

Vi tilbyr montering av gulvvarmerør og sentraler gjennom våre autoriserte samarbeidspartnere. 

Boring

Varmetema koordinerer og utfører boring for energibrønner til bergvarmepumper over store deler av landet.

Service

Vi tilbyr gjevnlig service, oppfølgning og vedlikehold av anlegg levert av oss.

Oppgradering

Skreddersydde oppgraderingstjenester for eksisterende varmeanlegg.

Rådgivning

Konsultering for best mulige løsninger for aktørenes prosjekt.

Kontakt oss

La oss ta en prat om samarbeid.