Boring

Vurderer man bergvarme? Varmetema koordinerer boringen for energibrønner til bergvarmepumper over store deler av Norge. Prisen kan variere noe avhengig av dybde på hullet, geografisk beliggenhet og forholdene på stedet.

Når man velger bergvarme som energikilde, må det bores energibrønn flere hundre meter ned i bakken, avhengig av den nødvendige dekningsgraden. Varmetema tilbyr koordinering av boringen for energibrønner til bergvarmepumper over store deler av landet. Dybden for energibrønner varierer basert på geologiske forhold og energibehov. Generelt sett forventes energibrønner for bergvarme i Norge å bores omtrent 100 til 300 meter. Prisen for tjenesten er avhengig av flere faktorer, inkludert dybden på borehullet, geografisk beliggenhet og forholdene på stedet.

Kontakt oss

La oss ta en prat om samarbeid.

Gå til:   Prosjektering   Montering   Service   Oppgradering   Rådgivning