Montering

Vi tilbyr montering av gulvvarmerør og sentraler gjennom våre samarbeidspartnere. Montering omfatter legging av gulvvarmerør, tilkobling av energihull til varmepumpen, og montering av sentralen med tilbehør. I tillegg inkluderer monteringen idriftsettelse, som innebærer fylling og innregulering av gulvvarmesløyfene, samt tilkobling av romtermostater.

Montering av våre systemer, bør utføres av personell med tilstrekkelige forutsetninger for å gjøre det raskt og korrekt, i henhold til anvisningene. Vi anbefaler derfor våre autoriserte montører/forhandlere til å utføre installasjonen. Hvis du er rørlegger eller utbygger, har du muligheten til å ta ansvar for deler av eller hele monteringen selv, ved delvis levering eller produktleveranse.

Kontakt oss

La oss ta en prat om samarbeid.

Gå til:   Prosjektering   Boring   Service   Oppgradering   Rådgivning